อัตลักษณ์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เพลงประจำโรงเรียน
E-Office
แผนที่โรงเรียน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
ครูที่ปรึกษา
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ผลงานโรงเรียน
สื่อการสอน
ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลัง 3 ปี


« August 2016 »
อา
พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

 กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
 ระบบจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิก
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ระบบเงินเดือน สพป.ชม.เขต 4
Suwannarat Statistics
Online : 0
Today
1,893
Yesterday
1,805
This Month
39,627
Last Month
47,655
This Year
402,365
Last Year
1,060,337

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่  Welcome to Suwannarat School tel..0-5331-1705 Fax 0-5331-1705
Slideshow image
Shared

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “บ้านม่อนฝ้าย” และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่อัพเดต: 25 ส.ค. 2559 เวลา 09:38 น.
The Football Plus Academy and sport students.
The Football Plus Academy and sport students from correction Messiah University Pennsylvania USA came to do sport activities with p. 4,5 and 6 mep this morning.

วันที่อัพเดต: 22 ส.ค. 2559 เวลา 15:52 น.
นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จาก คุณชูเกียรติ มโนรัตน์
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย รองสุชา ยาไชยบุญเรืองและตัวแทนคณะครูนักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากคุณชูเกียรติ มโนรัตน์

วันที่อัพเดต: 22 ส.ค. 2559 เวลา 10:14 น.
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ “เมจิกแลนด์” อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่อัพเดต: 19 ส.ค. 2559 เวลา 14:34 น.
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันที่อัพเดต: 17 ส.ค. 2559 เวลา 10:02 น.
อบรมโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย


วันที่อัพเดต: 16 ส.ค. 2559 เวลา 16:12 น.
โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเยาวชน
โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

วันที่อัพเดต: 16 ส.ค. 2559 เวลา 16:08 น.
พิธีขึ้นเสาเอกอาคารหลังใหม่
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)นำโดยท่านรองฯ สุชา ยาไชยบุญเรือง และคณะครู ทำพิธีขึ้นเสาเอก “ท้าวทั้งสี่” หรือ “ต๊าวตังสี่”

วันที่อัพเดต: 16 ส.ค. 2559 เวลา 16:03 น.
ถวายพระพรวันแม่ 59
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จำนงค์ อภิญดา 

วันที่อัพเดต: 11 ส.ค. 2559 เวลา 13:44 น.
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โครงสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" 

วันที่อัพเดต: 8 ส.ค. 2559 เวลา 11:26 น.

ทดสอบการทำงาน โพสต์โดย: คุณ ทด (21 ธ.ค. 2557 เวลา 12:08 น.)