อัตลักษณ์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เพลงประจำโรงเรียน
E-Office
แผนที่โรงเรียน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
ครูที่ปรึกษา
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ผลงานโรงเรียน
สื่อการสอน
ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลัง 3 ปี


« May 2015 »
อา
พฤ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

 กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
 ระบบจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิก
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ระบบเงินเดือน สพป.ชม.เขต 4
Suwannarat Statistics
Online : 0
Today
1,423
Yesterday
1,850
This Month
56,994
Last Month
123,382
This Year
610,740
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่  Welcome to Suwannarat School tel..0-5331-1705 Fax 0-5331-1705
Slideshow image
Shared

เจ้าหน้าทีี่โรงพยาบาลสันป่าตองให้ความรู้เกี่ยวกับ


วันที่อัพเดต: 29 พ.ค. 2558 เวลา 09:24 น.
ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเปิดให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 20-22 พค. 2558 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1-2, ชั้น ป.1-6 ที่บริเวณหน้าลานพระเทพฯ ห้องสมุดโรงเรียน


วันที่อัพเดต: 25 พ.ค. 2558 เวลา 11:25 น.
9 พค. 2558 คณะครูห้องสมุด นำโดยคุณครูสุนทรี คุณา หัวหน้าโครงการห้องสมุดโรงเรียน ได้ประชุมคณะครูห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ที่มุมพักผ่อนครู ห้องสมุดโรงเรียน


วันที่อัพเดต: 25 พ.ค. 2558 เวลา 11:23 น.
18 พค. 2558 เวลา 12.10-13.00 น. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำทีมโดยคุณครูสุนทรี คุณา หัวหน้ากลุ่มสาระเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน (การจัดกลุ่มเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6


วันที่อัพเดต: 25 พ.ค. 2558 เวลา 11:21 น.
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรัชพัท นันตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย


วันที่อัพเดต: 25 พ.ค. 2558 เวลา 09:09 น.
เข้าร่วมแสดงในงานนโยบายตามรัฐบาลด้านการศึกษามิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ


วันที่อัพเดต: 21 พ.ค. 2558 เวลา 12:46 น.
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


วันที่อัพเดต: 19 พ.ค. 2558 เวลา 18:55 น.
ประชุมคณะครู และบุคลากร เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมคณะครู และบุคลากร เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2558

วันที่อัพเดต: 15 พ.ค. 2558 เวลา 11:59 น.
การอบรม
ดร.จำนงค์ อภิญดา และคณะครู อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนากรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21" 


วันที่อัพเดต: 22 เม.ย. 2558 เวลา 13:39 น.
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 117 คน ณ ห้องประชุม 2 วันที่ 22 มีนาคม 2558

วันที่อัพเดต: 22 มี.ค. 2558 เวลา 12:21 น.

ทดสอบการทำงาน โพสต์โดย: คุณ ทด (21 ธ.ค. 2557 เวลา 12:08 น.)