อัตลักษณ์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เพลงประจำโรงเรียน
E-Office
แผนที่โรงเรียน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
ครูที่ปรึกษา
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ผลงานโรงเรียน
สื่อการสอน
ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลัง 3 ปี


« November 2015 »
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

 กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
 ระบบจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิก
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ระบบเงินเดือน สพป.ชม.เขต 4
Suwannarat Statistics
Online : 0
Today
1,214
Yesterday
2,191
This Month
61,845
Last Month
64,433
This Year
996,800
Last Year
0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่  Welcome to Suwannarat School tel..0-5331-1705 Fax 0-5331-1705
Slideshow image
Shared

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน นำโดย ดร.จำนงค์ อภิญดา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

วันที่อัพเดต: 25 พ.ย. 2558 เวลา 15:56 น.
กองลูกเสือโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ


วันที่อัพเดต: 25 พ.ย. 2558 เวลา 10:16 น.
ต้อนรับรองฯผู้บริหารคนใหม่
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ดร.จำนงค์ อภิญดา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะต้อนรับรองผู้อำนวยการสุชา ยาไชยบุญเรือง

วันที่อัพเดต: 18 พ.ย. 2558 เวลา 13:35 น.
แสดงความยินดี
ความยินดีและมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพให้กับ ดร.จำนงค์ อภิญดา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูพิมพ์ผกา เมืองไสย ครูเชี่ยวชาญ

วันที่อัพเดต: 17 พ.ย. 2558 เวลา 09:36 น.
Thank you Party สร้างสรรค์ยินดีพี่น้องชาว สวร.
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จัดงานเลี้ยงThank you Party สร้างสรรค์ยินดีพี่น้องชาว สวร. 
วันที่อัพเดต: 6 พ.ย. 2558 เวลา 14:09 น.
มอบทุนการศึกษา
นายชูเกียรติ มโนรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจสหกรณ์ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทยจำกัด มหาชน)ได้มามอบทุนการศึกษา

วันที่อัพเดต: 26 ต.ค. 2558 เวลา 11:43 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)อบรมเชิงปฎิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่อัพเดต: 26 ต.ค. 2558 เวลา 11:11 น.
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เรื่องเพศเชิงบวกและความปลอดภัยทางเพศ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เรื่องการจัดการเรียนรู้ เรื่องเพศเชิงบวกและความปลอดภัยทางเพศ

วันที่อัพเดต: 21 ต.ค. 2558 เวลา 13:30 น.
การอบรมโครงการ"ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฎฺิบัติงานเรียนร่วม"
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการแกนนำจัดการเรียนรวมได้เรียนเชิญรองฯนิติกุล มหาวรรณ
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

วันที่อัพเดต: 19 ต.ค. 2558 เวลา 11:29 น.
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ดร.จำนงค์ อภิญดา ให้เกีตรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการ

วันที่อัพเดต: 8 ต.ค. 2558 เวลา 11:56 น.

ทดสอบการทำงาน โพสต์โดย: คุณ ทด (21 ธ.ค. 2557 เวลา 12:08 น.)