อัตลักษณ์โรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เพลงประจำโรงเรียน
E-Office
แผนที่โรงเรียน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
ครูที่ปรึกษา
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ผลงานโรงเรียน
สื่อการสอน
ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลัง 3 ปี


« August 2016 »
อา
พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

 กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
 ระบบจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 ระบบจัดการคลังทฤษฎีความรู้ฯ
 บริการข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิก
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ระบบเงินเดือน สพป.ชม.เขต 4
Suwannarat Statistics
Online : 0
Today
1,000
Yesterday
1,116
This Month
36,682
Last Month
47,655
This Year
399,420
Last Year
1,060,337

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่  Welcome to Suwannarat School tel..0-5331-1705 Fax 0-5331-1705
Slideshow image
Shared

The Football Plus Academy and sport students.
The Football Plus Academy and sport students from correction Messiah University Pennsylvania USA came to do sport activities with p. 4,5 and 6 mep this morning.

วันที่อัพเดต: 22 ส.ค. 2559 เวลา 15:52 น.
นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จาก คุณชูเกียรติ มโนรัตน์
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย รองสุชา ยาไชยบุญเรืองและตัวแทนคณะครูนักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากคุณชูเกียรติ มโนรัตน์

วันที่อัพเดต: 22 ส.ค. 2559 เวลา 10:14 น.
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ “เมจิกแลนด์” อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่อัพเดต: 19 ส.ค. 2559 เวลา 14:34 น.
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันที่อัพเดต: 17 ส.ค. 2559 เวลา 10:02 น.
อบรมโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย


วันที่อัพเดต: 16 ส.ค. 2559 เวลา 16:12 น.
โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเยาวชน
โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

วันที่อัพเดต: 16 ส.ค. 2559 เวลา 16:08 น.
พิธีขึ้นเสาเอกอาคารหลังใหม่
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)นำโดยท่านรองฯ สุชา ยาไชยบุญเรือง และคณะครู ทำพิธีขึ้นเสาเอก “ท้าวทั้งสี่” หรือ “ต๊าวตังสี่”

วันที่อัพเดต: 16 ส.ค. 2559 เวลา 16:03 น.
ถวายพระพรวันแม่ 59
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.จำนงค์ อภิญดา 

วันที่อัพเดต: 11 ส.ค. 2559 เวลา 13:44 น.
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โครงสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" 

วันที่อัพเดต: 8 ส.ค. 2559 เวลา 11:26 น.
การเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันออกเสียงประชามติ
นำโดยคณะครู นักเรียน และวงค์ดุริยาง เข้าร่วมการเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันออกเสียงประชามติ 

วันที่อัพเดต: 4 ส.ค. 2559 เวลา 11:33 น.

ทดสอบการทำงาน โพสต์โดย: คุณ ทด (21 ธ.ค. 2557 เวลา 12:08 น.)