ท่ายสามารถคลิกดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อที่ตั้งไว้

รวมข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รวมข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 48-52
รวมข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 50-53
รวมข้อสอบและแนวคิด


ตัวอย่างข้อสอบที่นำมาลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นามเว็บไซต์ชื่อ  http://www.suwnanarat.net  มีความประสงค์เพื่อรวบรวมข้อทดสอบจากที่ต่าง ๆ มาจัดทำเป็นเอกสารทดสอบ หรือคลังข้อสอบ (Online) เพื่อให้คณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจได้นำแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ฝึกและพัฒนาตนเอง เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น  มิได้จัดจำหน่าย หรือเผยแพร่เพื่อการค้าใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณแหล่งอ้างอิงและขออนุญาตนำข้อมูลมาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

                                                                                                วิชาการโรงเรียน
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

แหล่งอ้างอิง
ชุดที่ 1
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ปี 2548)
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 (ปี 2549)
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ปี 2550)
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ปี 2551)
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 (ปี 2552)

http://edu4load.wordpress.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-o-net/http://downloads.ziddu.com/downloadfile/17786008/Sci.rar.html

ชดที่ 2
ชุดที่ 1 O-net
ชุดที่ 2 O-net
ชุดที่ 3 O-net
ชุดที่ 4 O-net
ชุดที่ 5 O-net
ชุดที่ 6 O-net

http://edu4load.wordpress.com/
http://www.ziddu.com/download/17931445/SciP6.rar.html

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบ O-Net 2549 
http://edu4load.wordpress.com/